[ID, EGO a SUPEREGO]: Traja „fešáci,“ ktorí nám každý deň spestrujú život


Najčastejšie sa stretávame s pojmom „ego,“ a to skôr v negatívnom slova zmysle, že je to niečo zlé, že je to akási prekážka vo vzťahoch, a pod. Lenže každá z týchto 3 zložiek (systémov) osobnosti má svoj význam a funkciu. Týmito zložkami, ako aj vedomím, nevedomím a predvedomím, s ktorými súvisia, sa zaoberal psychoanalytik Sigmund Freud

Ešte pred tým, kým prejdem k téme, tak článok slúži na to, aby Ti lepšie ozrejmil tieto tri pojmy. Vysokým Egom, egoizmom, mužským či ženským Egom apod. sa budem zaoberať v inom článku. Ak by si bol až príliš netrpezlivý, tak na internete je o tom množstvo článkov, stačí si vybrať. Mojim cieľom je zvyšovať psychologickú gramotnosť, sprostredkovať Ti informácie a prepájať ich, ale je dobré, ak si na to vytvoríš sám názor, budeš si študovať aj sám, ak Ťa niečo viac zaujme, pretože psychológia je obrovská veda a nie je možné to sem dať všetko a je fajn, ak to odpozoruješ aj na sebe, prípadne na druhých, zažiješ si to. Kľudne, ak Ťa niečo zaujme, pokojne mi napíš. Poďme teda späť k tomuto článku.

Aby si to lepšie pochopil a ľahšie sa Ti to pamätalo, tak Ti to prepojím aj s rozprávkou „O troch prasiatkach.“ Predstav si, že prasiatka sú jednotlivé systémy alebo zložky osobnosti a vlk je akási vonkajšia premenná, niečo, čo pôsobí na tie tri prasiatka z vonku. Ustavične sa medzi sebou naťahujú a súperia, ale keď príde vlk (podnet z vonku), tak každé z nich musí zložiť skúšku a napokon jedno z nich vyhrá a „prichýli“ zvyšné. 

PRÍKLAD:

Predstav si, že si so svojou partnerkou mal ísť na krásny, romantický víkend, všetko ste mali naplánované, rezervované, ale Ty z nejakého dôvodu nemôžeš ísť, napr. kvôli práci. Keď prídeš z práce domov, zistíš, že Tvoja milovaná predsa len išla na ten víkend, ale bez Teba. (vlk- podnet z prostredia). V tom momente sa v Tebe začnú odohrávať rôzne procesy. Prvá reakcia bude s najväčšou pravdepodobnosťou hnev s predstavou fyzického násilia. Vtedy sa ozve Tvoje ID (1. prasiatko), lenže potom, keď trocha vychladneš, sa ozve Tvoje SUPEREGO (2. prasiatko), a Ty môžeš mať pocity viny a hanby za to, že si na také niečo vôbec pomyslel a nakoniec príde na scénu Tvoje EGO (3. prasiatko), ktoré upokojí Id a Superego a všetko sa to bude snažiť racionálne vysvetliť. Ego predstavuje ten oporný bod, ktorý zabezpečí, aby si sa „nezrútil“, tak ako to bolo v rozprávke o prasiatkach, keď všetky sa skryli k tomu tretiemu, do tehlového domčeka. 

ID: „Chcem to hneď teraz!“

Id je pôvodný osobnostný systém, z ktorého sa vyvíja Ego a Supergo. Zabezpečuje pre nich psychickú energiu. Je v úzkom kontakte s telesnými procesmi, základnými impulzmi, inštinktami (sex a agresia), pudmi (libido – sexuálny pud, thanatos – pud smrti), je vrodené, neracionálne, impulzívne a úplne nevedomé, tzn., že nemá žiadne poznanie z vonkajšieho sveta a funguje len na princípe vnútorného sveta subjektívnej reality. Riadi sa princípom slasti, čiže jediné, o čo sa snaží, je uspokojenie pudu a vyhnutie sa bolesti. Na uspokojenie potrebuje málo energie, kďežto bolesť ho energeticky strašne vyčerpáva. Ak príde viacero komplexných podnetov, tak si vytvorí predstavu niečoho, čo mu pomôže zredukovať alebo odstrániť napätie (tzv. primárny proces, v ktorom vytváranie si obrazu objektu sa nazýva splnenie želania), napr. hladné dieťa si predstaví jedlo alebo prsnú bradavku matky.

EGO: „Možno by som vedel nájsť kompromis“ alebo „Najskôr si to potrebujem poriadne premyslieť, naplánovať a potom to možno urobím.“

Ego sa vyvíja a získava energiu z Id a keďže len z predstavovania si jedla sa dieťa (človek) nenaje, tak si dokáže vytvoriť aj skutočný vnem, ktorý Id nedokáže. Pozná vnútorný svet aj objektívnu realitu. Riadi sa teda princípom reality a operuje so sekundárnym procesom (testovaním reality – vytvorí si nejaký plán na uspokojenie potreby a potom ho testuje, či bude fungovať). Snaží sa rozlíšiť medzi fantáziou a realitou, a tak uspokojiť organizmus. Musí koordinovať požiadavky Id, Seperega aj vonkajšieho sveta, takže má celkom neľahkú a náročnú úlohu. Cieľom je udržať život a vidieť, že rod sa reprodukuje. Ego je racionálne, organizované, riadiace, drží Id v úzadí, kým nenájde vhodný objekt uspokojenia a snaží sa, aby Superego nezdevastovalo všetky spúšťače Id. Je súčasťou vedomia aj predvedomia (brány medzi vedomím a nevedomím, ktoré rozhoduje, čo pustí a čo nepustí von na povrch). Klasickým príkladom je ľadovec, na ktorom Ti to bude jasnejšie. 

 Zdroj obrázka: wikimedia.org

SUPEREGO: „To nesmieš. Nie je to správne. Dobrí ľudia takéto veci nerobia.“

Superego sa vyvíja z Ega a slúži ako morálna zbraň osobnosti. Predstavuje internalizované rodičovské hodnoty. Delí sa na svedomie (trestá „zlé“ správanie) a Ego ideál (odmeňuje „dobré“ správanie). Ak sa vrátime k príkladu s dieťaťom, tak svedomie odmeňuje dieťa pocitom hrdosti za schvaľované správanie a Ego ideál ho trestá pocitmi viny za neschvaľované správanie. Nerozlišuje, tak ako Id, medzi subjektívnou a objektívnou realitou, zároveň je podobné Egu, pretože sa snaží kontrolovať impulzy Id. No v konečnom dôsledku oponuje obom a snaží sa presadiť to svoje. Cieľom Superega je rozlíšiť, čo je dobré a zlé a vidieť, že človek sa podriaďuje morálnym súdom. Vyžaduje dokonalosť, je neracionálne a operuje na úrovni vedomia aj nevedomia.

KONFLIKTY:

Id verzus EgoId sa dožaduje okamžitého uspokojenia  a Ego zas na základe testovania reality sa snaží túto požiadavku upraviť. (napr. žena sa rozhodne, že chce kabelku za 1000 eur, no Ego to musí spracovať do prijateľnej formy, racionálne zvážiť, ako sa k nej dostať). Id verzus Superego – požiadavky Id sa dostávajú do konfliktu s osobnou morálkou (napr. žena chce tú kabelku, ale nemá na ňu peniaze a jediná možnosť je krádež, avšak to je v rozpore s vnútorným presvedčením, ktoré je dané dobrou výchovou). Ego verzus Superego – je to konflikt medzi racionálnym Egom a na dokonalosť zameraným Superegom (napr. aj by si tú kabelku kúpila, lebo má na ňu peniaze, ale jej svedomie by jej nedalo, že vyhodila za ňu toľko peňazí).

Ak by sme si to mali zhrnúť, tak akúkoľvek asociáciu si pre lepšie zapamätanie urobíš (či už cez tri prasiatka, dieťa – dospelého – starca alebo čokoľvek), tak stále sú to len názvy pre systémy psychologických štruktúr, nie bytosti, na to netreba zabúdať. Obyčajne tieto tri systémy pracujú spoločne ako tím pod vedením Ega, ak však dôjde medzi nimi k závažným konfliktom, je možné pozorovať abnormálne správanie. Skús si na sebe niekedy všimnúť, keď sa budeš nad niečím rozhodovať alebo keď reaguješ na nejakú situáciu, kedy ktorý systém sa „prederie“ na povrch a ktorý napokon zvíťazí.

Ak máš radšej článok v PDF a chceš si ho dočítať neskôr, môžeš si ho stiahnuť TU.

Inšpirácia na písanie článku je aj z knihy: LINDZEY, G., HALL, S. 2002. Psychológia osobnosti. SPN: Bratislava, 2002.

Zdroj titulného obrázka: pinterest.com

blogpsychológia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *